Role i upoważnienia

Okno Role i upoważnienia zawiera listę ról nadanych użytkownikowi, posiadane i udostępnione upoważnienia.


 

Okno umożliwia nadawanie i odbieranie upoważnień innym użytkownikom. Typy ról są nadane w relacji Udzielone Upoważnienia lub Posiadane Upoważnienia. Użytkownik ma prawo nadawać upoważnienia tylko do posiadanych ról.

 

KPR_role_upowaznienia

 

 

Okno "Role i upoważnienia" podzielone jest na cztery sekcje:

role - w tej sekcji znajdują się wszystkie role przypisane do użytkownika,
posiadane upoważnienia - w tej sekcji wyświetlane są wszystkie upoważnienia pełne i do korespondencji, które zostały nadane użytkownikowi przez inne podmioty,
udzielone upoważnienia - w tej sekcji wyświetlana jest lista wszystkich upoważnień, które użytkownik nadał innym podmiotom
upoważnienia ograniczone – w tej sekcji wyświetlane są ograniczenia w udzielonych upoważnieniach

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania lub zapisu informacji zawartych w każdej z tych sekcji - służą do tego odpowiednio przyciski "Drukowanie/podgląd" oraz "Zapisz jako". Ponadto sekcje "Posiadane upoważnienia" oraz "Udzielone upoważnienia" i „Upoważnienia ograniczone” umożliwiają użytkownikowi skorzystanie z filtra oraz z mechanizmu stronicowania.

 

Aby nadać upoważnienie do posiadanej roli innemu podmiotowi, należy wybrać przycisk "Nadaj upoważnienie" znajdujący się w sekcji "Role". Zostanie wyświetlony formularz elektroniczny ZUS-PEL. Formularz należy poprawnie uzupełnić oraz wysłać do ZUS. Po rozpatrzeniu wniosku upoważnienie będzie widoczne w sekcji "Udzielone upoważnienia".

 

warning W przypadku ustawienia ograniczenia jako Płatnik – Osoba fizyczna pojawia się komunikat. Po kliknięciu w łącze użytkownik zostaje przeniesiony do nowego formularza PEL w celu jego uzupełnienia.

 

Komunikat pojawiający się przypadku ustawienia ograniczenia jako Płatnik – Osoba fizyczna