Zdarzenia biznesowe

Aplikacja umożliwia użytkownikowi przegląd listy zdarzeń biznesowych.


Jako zdarzenie biznesowe można rozumieć każdą akcję wykonaną przez użytkownika na Nowym Portalu Informacyjnym. Użytkownik może sprawdzić:

kiedy dane zdarzenie zostało zarejestrowane w portalu (kolumna data)
kto wywołał daną operację (w kolumnie Operator podany jest login osoby)
jaki typ operacji wykonano (wyszczególnione w kolumnie Typ operacji) - czy był to przegląd czy też modyfikacja
opis czynności - dokładny opis tego, co zostało wykonane w portalu

 

W celu przejścia do przeglądu zdarzeń biznesowych należy:

1. W menu bocznym panelu ogólnego rozwinąć menu Ustawienia Konfiguracja profilu i wybrać opcję zdarzenia biznesowe. Aplikacja wyświetli listę Log zdarzeń

KPR_log_zdarzen

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Wyświetlone okno udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający eksplorowanie listy.

 

Użytkownik ma możliwość wyświetlenia szczegółów dotyczących wybranego zdarzenia. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednią pozycję na liście po czym wybrać przycisk Szczegóły znajdujący się w dolnej części ekranu. Aplikacja wyświetli stronę Szczegóły.

KPR_log_szczegoly