Ustawienia subskrypcji - sposobu powiadomienia

W oknie Ustawienia subskrypcji użytkownik ma możliwość wybrania z listy dostępnych zdarzeń te, o których chce być powiadamiany za pomocą wiadomości e-mail i/lub wiadomości SMS.


Użytkownik ma możliwość subskrybowania szeregu zdarzeń w portalu NPI. Oznacza to, że ma możliwość otrzymywania powiadomień za każdym razem gdy wybrane zdarzenie będzie miało miejsce.

Użytkownik ma do wyboru dwa kanały subskrypcji:

wiadomość e-mail - informacje o zaistniałym zdarzeniu są dostarczane do użytkownika drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w portalu,
wiadomość sms - informacja o zaistniałym zdarzeniu przesyłana jest na numer telefonu komórkowego użytkownika.

Zarówno numer telefonu jak i adres e-mail można uaktualnić przechodząc do ustawień profilu.

 

W celu ustawienia subskrypcji należy:

1. W oknie głównym rozwinąć menu "Ustawienia" i wybrać pozycję "Ustawienia subskrypcji". Pojawi się poniższe okno:

 

subskrypcja

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Wyświetlone okno udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający eksplorowanie listy.

.

2. Zaznaczyć na liście zdarzenie, które chcemy subskrybować i nacisnąć przycisk "Ustaw subskrypcję".

3. W oknie Wybór kanałów subskrypcji wybrać z listy przy odpowiednim kanale sposób subskrypcji.

 

kanaly_subskrypcji

 

warning Powiadamianie jednostkowe oznacza, że użytkownik będzie informowany po każdym kolejnym wystąpieniu określonego zdarzenia. Subskrypcja zbiorcza oznacza, że powiadomienie będzie wysyłane raz dziennie o określonej godzinie, jeśli określone zdarzenie(a) wystąpiły w danym dniu.