Ustawienia subskrypcji - sposobu powiadomienia

W oknie Ustawienia subskrypcji użytkownik ma możliwość wybrania z listy dostępnych zdarzeń te, o których chce być powiadamiany za pomocą wiadomości e-mail i/lub wiadomości SMS.


Użytkownik ma możliwość subskrybowania szeregu zdarzeń w portalu NPI. Oznacza to, że ma możliwość otrzymywania powiadomień za każdym razem gdy wybrane zdarzenie będzie miało miejsce.

Użytkownik ma do wyboru dwa kanały subskrypcji:

wiadomość e-mail - informacje o zaistniałym zdarzeniu są dostarczane do użytkownika drogą elektroniczną, na adres e-mail odpowiedni dla danego kontekstu,
wiadomość sms - informacja o zaistniałym zdarzeniu przesyłana jest na numer telefonu odpowiedni dla danego kontekstu.

Zarówno numer telefonu jak i adres e-mail można uaktualnić klikając przycisk "Zmień" w sekcji "Domyślne dane do powiadomień".

 

 

warning Powyższe ustawienia w zakresie subskrypcji nie dotyczą wniosków z programu Dobry start (DS-*). W ich przypadku powiadomienia dotyczące odpowiedzi będą wysyłane na nr telefonu (sms) bądź e-mail podane we wniosku DS*. Informacja o przyznaniu świadczenia wysyłana będzie na adres e-mail, a decyzje, wezwania, zawiadomienia dotyczące wniosków DS* będą wysyłane na adres e-mail i nr telefonu (sms).

 

 

Istnieje możliwość ustawienia różnych kanałów subskrypcji w zależności od tego jakiego kontekstu użytkownika dotyczy dane zdarzenie. W tym celu w sekcji "Dane powiadomień dla kontekstów" należy wybrać jeden lub więcej kontekstów, dla których chcemy ustawić niestandardowy adres e-mail lub numer telefonu, a następnie kliknąć przycisk "Ustaw dane powiadomień". Pojawi się okno, w którym będzie można podać adres e-mail i/lub numer telefonu, na które mają być dostarczane powiadomienia o zdarzeniach.

Przycisk "Ustaw domyślne" służy do wycofania zmian i spowoduje, że dla wskazanych kontekstów powiadomienia będą wysyłane na domyślne dane, widoczne we wcześniejszej sekcji "Domyślne dane do powiadomień".

 

W celu ustawienia subskrypcji należy:

1. W oknie głównym rozwinąć menu "Ustawienia" i wybrać pozycję "Ustawienia subskrypcji". Pojawi się poniższe okno:

 

subskrypcja

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Wyświetlone okno udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający eksplorowanie listy.

.

2. Zaznaczyć na liście zdarzenie, które chcemy subskrybować i nacisnąć przycisk "Ustaw subskrypcję".

3. W oknie Wybór kanałów subskrypcji wybrać z listy przy odpowiednim kanale sposób subskrypcji.

 

kanaly_subskrypcji

 

warning Powiadamianie jednostkowe oznacza, że użytkownik będzie informowany po każdym kolejnym wystąpieniu określonego zdarzenia. Subskrypcja zbiorcza oznacza, że powiadomienie będzie wysyłane raz dziennie o określonej godzinie, jeśli określone zdarzenie(a) wystąpiły w danym dniu.