Zasiłki

System prezentuje informacje na temat stwierdzonych uprawnień do zasiłków, informacje o wypłatach i zwrotach oraz nadpłatach i potrąceniach dotyczących zasiłków.


Okno " Zasiłki-Uprawnienia" zawiera listę świadczeń, do których zostało ustalone prawo za rok bieżący i poprzedni.  Prezentowane są dane dotyczące rodzaju świadczenia oraz wnioskowanego okresu. Szczegóły uprawnień prezentowane są w postaci listy rozwijanej. Po wybraniu pozycji na liście, a następnie rozwinięciu jej (naciśnięcie w lewym rogu znaczka „+”) prezentowana jest pełna informacja na temat świadczenia:

Okres uprawnienia do świadczenia,
Procent świadczenia,
Procent obniżenia,
Składnik,
Okres, za który przyznano świadczenie,
Kwota świadczenia - brutto i kwota odsetek,
Data wypłaty,
Okres, za który nastąpiła odmowa świadczenia.

 

Zasilki

 

Użytkownik ma możliwość:

wydrukowania albo podglądu listy świadczeń wraz ze szczegółami,
przejścia do okna Zasiłki - Wypłaty i zwroty,
przejścia do okna Zasiłki - Nadpłaty i potrącenia.

 

Okno udostępnia użytkownikowi również mechanizm stronicowania.

warning Dane prezentowane są w trybie tylko do odczytu. Użytkownik nie ma możliwości modyfikowania danych!