Zasiłki - Nadpłaty i potrącenia

System prezentuje informacje na temat nadpłat i potrąceń zarejestrowanych w systemie w związku z przyznanymi świadczeniobiorcy zasiłkami.


Dane prezentowane są w dwóch sekcjach:

NadplatyPotracenia

Zakres danych prezentowanych w sekcji "Nadpłaty":

znak decyzji,
data decyzji,
kwota nadpłaty,
kwota odsetek,
saldo nadpłaty(kwota główna),
saldo nadpłaty (odsetki).

 

Zakres danych prezentowanych w sekcji "Potrącenia":

tytuł potrącenia,
saldo należności do potrącenia.

 

Użytkownik ma możliwość:

wydrukowania zawartości okna,
zapisu danych na dysk lokalny,
powrotu do okna Zasiłki - uprawnienia.

 

warning Dane prezentowane są w trybie tylko do odczytu. Użytkownik nie ma możliwości modyfikowania danych!