Zasiłki - Dane archiwalne

System prezentuje dane archiwalne dotyczące  zasiłków przyznanych i wypłaconych świadczeniobiorcy za okres wskazany przez użytkownika. Użytkownik ma możliwość zamówienia danych archiwalnych oraz wydruku tych danych.


W oknie prezentowane są dane archiwalne dotyczące zasiłków.

Prezentowany jest następujący zakres danych:

nazwa składnika,
data w którym nastąpiła wypłata składnika,
okres, za jaki wybrany składnik został wypłacony,
kwota składnika.

 

DaneArchiwalne

 

Użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia na dane archiwalne oraz wydrukowania zawartości okna.

 

warning        Aby powrócić do okna "Wypłaty i zwroty" należy wybrać przycisk "Powrót".

 

warning         Dane prezentowane są w trybie tylko do odczytu. Użytkownik nie ma możliwości modyfikowania danych!