Subkonto

 

Subkonto to okno prezentujące informacje na temat składek i środków przekazanych przez OFE przekazanych na subkonto ubezpieczonego w poszczególnych latach oraz złożonych oświadczeń tj. dotyczących stosunków majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem oraz wskazanie osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego. Dodatkowo system umożliwia użytkownikowi po zalogowaniu zamówić dane archiwalne będące w posiadaniu ZUS.

 


Dane prezentowane w zakładce "Środki przekazane przez OFE":

okres,
kwota zwróconych środków,
rodzaj środków

 

W ramach danych o "Rodzajach środków" prezentowane są dane o aktywach i suwaku bezpieczeństwa:

Aktywa - jest to wartość środków przekazanych przez OFE do ZUS, odpowiadająca sumie wartości umorzonych 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku członka OFE na dzień 31 stycznia 2014 r. Kwota ta jest ewidencjonowana przez ZUS na subkoncie ubezpieczonego na dzień 31 stycznia 2014 r.
Suwak bezpieczeństwa – wartość środków przekazywanych przez OFE do ZUS w ramach raty tzw. suwaka bezpieczeństwa, wynikająca z umorzenia jednostek rozrachunkowych na rachunku członka OFE w związku z ukończeniem przez niego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, właściwego dla tego ubezpieczonego-członka OFE

 

Zakres prezentowanych danych w zakładce "Subkonto ubezpieczonego":

okres rozliczeniowy,
składka należna,
składka opłacona,
opłacone odsetki płatnika,
płatnik.

 

System umożliwia również zalogowanemu użytkownikowi zamówienie danych archiwalnych, wydruk danych zawartych w oknie oraz ich zapis na dysku.

 

W przypadku dostępności danych archiwalnych będą one prezentowane bezpośrednio na liście.

 

warning Okno wyświetlane jest w trybie przeglądania i nie ma możliwości modyfikacji danych.

KUBsubkonto

 

W celu przeglądania danych subkonta ubezpieczonego należy :

1. Po zalogowaniu przejść do panelu ubezpieczonego wybierając w oknie głównym zakładkę Ubezpieczony.

2. W oknie Panel ubezpieczonego wybrać z menu pozycję Subkonto.

3. W pozycji Subkonto wybrać zakładkę Subkonto ubezpieczonego.


warning Domyślnie wyświetlane są dane bieżącego roku. Zmiany możemy dokonać korzystając z rozwijanego pola "Rok". W przypadku zakładki "Środki przekazane przez OFE” nie będzie możliwości wyświetlenia danych za okres przed rokiem 2014.

 

Prezentowane w oknie dane obejmują dane z zakresu ostatnich 12 miesięcy. W przypadku wystąpienia potrzeby przeglądu danych wcześniejszych należy wykonać zamówienie na dane archiwalne, tj. od 01.05.2011 r. od chwili utworzenia subkont zgodnie z art. 40a ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.


 

Okno przedstawia informacje na temat złożonych oświadczeń ZUS-US-OPW-01 - oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem oraz wniosków UWU - wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego. System umożliwia również zalogowanemu użytkownikowi zamówienie danych archiwalnych, wydruk danych zawartych w oknie oraz ich zapis na dysku. Po wciśnięciu przycisku „Szczegóły” wyświetlana jest wizualizacja oświadczenia lub wniosku.

warningOkno wyświetlane jest w trybie przeglądania i nie ma możliwości modyfikacji danych.


subkonto_oswiadczenia

 

 

W celu przeglądania informacji o złożonych oświadczeniach ZUS-US-OPW-01 oraz wnioskach UWU należy:

1. Po zalogowaniu przejść do panelu ubezpieczonego wybierając w oknie głównym zakładkę Ubezpieczony.

2. W oknie Panel ubezpieczonego wybrać z menu pozycję Subkonto.

3. W pozycji Subkonto wybrać zakładkę Oświadczenia