OFE

 

System prezentuje informacje na temat przynależności ubezpieczonego do otwartych funduszy emerytalnych, składek przekazanych na indywidualny rachunek ubezpieczonego w otwartym funduszu emerytalnym i zwróconych do ZUS oraz złożonych oświadczeń o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego ZUS-US-OFE-01 oraz oświadczeń o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS-US-OFE-02 i ZUS-US-OFE-03.


Okno Członkostwo w OFE pozwala przeglądać informacje na temat:

przynależności ubezpieczonego do Otwartych Funduszy Emerytalnych,
składek przekazanych na indywidualny rachunek ubezpieczonego w Otwartym Funduszu Emerytalnym oraz zwróconych do ZUS,
złożonych oświadczeń o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego ZUS-US-OFE-01,
złożonych oświadczeń o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS-US-OFE-02 i ZUS-US-OFE-03.

warningAplikacja prezentuje tylko aktualne dane dotyczące Członkostwa w OFE oraz aktualne składki przekazane do OFE. W celu przeglądu danych historycznych konieczne jest złożenie zapotrzebowania na dane archiwalne.

 

Prezentowane w oknie dane obejmują dane z zakresu ostatnich 12 miesięcy. W przypadku wystąpienia potrzeby przeglądu danych wcześniejszych należy wykonać zamówienie na dane archiwalne.

 

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

 

W przypadku dostępności danych archiwalnych będą one prezentowane bezpośrednio na odpowiedniej liście.

 

W celu przeglądania informacji o członkostwie w OFE należy :

1. Po zalogowaniu przejść do panelu ubezpieczonego wybierając w oknie głównym zakładkę Ubezpieczony.

2. W oknie Panel ubezpieczonego wybrać z menu pozycję OFE. W oknie OFE wybrać zakładkę Członkostwo w OFE.

 

Zakres danych prezentowanych w oknie Członkostwo w OFE

nazwa OFE,
data zawarcia umowy,
data rejestracji członkostwa,
status członkostwa OFE.

 

warning Okno wyświetlane jest w trybie przeglądania i nie ma możliwości modyfikacji danych.

 

KUBofe_czlonkostwo

 

W celu przeglądania informacji o składkach przekazanych do OFE należy :

1. Po zalogowaniu przejść do panelu ubezpieczonego wybierając w oknie głównym zakładkę Ubezpieczony.

2. W oknie Panel ubezpieczonego wybrać z menu pozycję OFE.

3. W oknie OFE wybrać zakładkę Składki przekazane do OFE.

 

Zakres danych prezentowanych w oknie Składki przekazane do OFE obejmuje:

okres rozliczeniowy,
data przekazania,
kwota składki,
odsetki płatnika,
odsetki ZUS,
opłata dodatkowa,
status,
nazwa płatnika,
nazwa OFE.

 

warning Okno wyświetlane jest w trybie przeglądania i nie ma możliwości modyfikacji danych.

 

KUBskladki_do_ofe

 

 

W celu przeglądania informacji o złożonych oświadczeniach „ZUS-US-OFE-01” i oświadczeniach „ZUS-US-OFE-02” i „ZUS-US-OFE-03” należy:

1. Po zalogowaniu przejść do panelu ubezpieczonego wybierając w oknie głównym zakładkę Ubezpieczony.

2. W oknie Panel ubezpieczonego wybrać z menu pozycję OFE.

3. W oknie OFE wybrać zakładkę Oświadczenia.

 

System umożliwia również zalogowanemu użytkownikowi drukowanie danych zawartych w oknie oraz zapisanie ich na dysku.

 

warning Okno wyświetlane jest w trybie przeglądania i nie ma możliwości modyfikacji danych.

KUBoswiadczenia_ofe