Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym

Okno pozwala przeglądać informacje na temat aktualnej przynależności ubezpieczonego do NFZ, składkach zdrowotnych oraz danych o członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.

System umożliwia również zalogowanemu użytkownikowi wydruk danych zawartych w oknie.


 

Aktualna przynależność ubezpieczonego do NFZ jest określana na podstawie najpóźniejszego dokumentu zgłoszeniowego ZUA/ZZA ubezpieczonego, zidentyfikowanego w kontekście płatnika i ubezpieczonego, na którym znajduje się formalny poprawnie kod NFZ.

Za najpóźniejszy dokument ZUA/ZZA uważa się dokument z najpóźniejszą datą wypełnienia, a w przypadku jej braku, datą nadania, a w przypadku i jej braku, datą wpływu. W przypadku braku wszystkich dat – jest to data przetworzenia w KSI. Informacja o przynależności do NFZ znajduje się na samej górze sekcji „Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym” w panelu Ubezpieczonego

 

W sekcji „Rozliczenie wpłat na składkę na ubezpieczenie zdrowotne” znajduje się tabela w której wyświetlane są składki rozliczone przez wybranego Płatnika. Pod tabelą jest suma kwot rozliczonych na składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

 

W sekcji „Składki należne i opłacone na ubezpieczenie zdrowotne” prezentowane są składki należne i opłacone w podziale na okres rozliczeniowy.

 

warning Okno wyświetlane jest w trybie przeglądania i nie ma możliwości modyfikacji danych.

 

KUBnfz

 

 

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Wyświetlone okno udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający eksplorowanie listy.

 

Użytkownik ma ponadto możliwość przejścia do szczegółowych informacji dotyczących wybranego członka rodziny.

 

Użytkownik ma możliwość zamówienia danych archiwalnych za wybrany okres lub rok w oknie „Rozliczenie wpłat na składkę na ubezpieczenie zdrowotne”.