Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko, bez dodatkowych warunków. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 r.ż..

 

Tworzenie nowego wniosku

Przeglądanie istniejących wniosków