Rodzina 800+

Pozycja Rodzina 800+ zawiera informację o programie Rodzina 800+ dla zalogowanego użytkownika. Okno jest dostępne dla roli ogólnej, ubezpieczonego oraz świadczeniobiorcy.

 

Pozycja menu udostępnia funkcjonalność:

 

Tworzenia nowego wniosku SW-R/SW-U/SW-O/SW-D

Przeglądania szczegółów swoich wniosków SW zarejestrowanych w ZUS (jeśli takie istnieją)

 

kub0023_menu_okno