Dobry Start

Pozycja Dobry start zawiera informację o programie Dobry start dla zalogowanego użytkownika. Okno jest dostępne dla roli ogólnej, ubezpieczonego oraz świadczeniobiorcy.

Pozycja menu udostępnia funkcjonalność:

 

Tworzenia nowego wniosku DS-D/DS-O/DS-R/DS-S

Przeglądania szczegółów swoich wniosków DS zarejestrowanych w ZUS (jeśli takie istnieją)

 

kub0027_okno