Katalog usług

 

System prezentuje listę usług dostępnych w aplikacji PUE NPI. Użytkownik ma możliwość wybrania usługi, wyświetlenia szczegółów dotyczących wybranej usługi oraz przejścia bezpośrednio do usługi, co oznacza, że użytkownik nie posiada dostępu do wszystkich usług, a tylko do tych, które są nadane dla jego funkcji.

 


Aby przejść do katalogu usług należy:

1. Rozwinąć menu Usługi w panelu bocznym oraz wybrać opcję Katalog Usług. Aplikacja wyświetla listę usług dostępnych dla wybranego użytkownika. Ilość elementów dostępnych na liście uzależniona jest od tego jakie role przypisane są do profilu.

 

KUS_katalog_uslug

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Wyświetlone okno udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający eksplorowanie listy.

 

Szczegóły

Użytkownik ma możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji o wybranej usłudze. Należy w tym celu wybrać odpowiednią pozycję na liście oraz wybrać przycisk "Szczegóły".