Wiadomości

Sekcja Wiadomości zawiera informacje dotyczące zdarzeń biznesowych zarejestrowanych w systemie PUE ZUS. Użytkownik może zmienić status wyświetlanych wiadomości. Wiadomości nieprzeczytane wyświetlane są pogrubioną czcionką.


W celu przeglądania wiadomości należy:

1. Po zalogowaniu w oknie głównym panelu ogólnego w sekcji Wiadomości nacisnąć przycisk "Pokaż".

 

OBW_wiadomo

warning W oknie głównym Panelu ogólnego w sekcji Wiadomości znajduję się informacja o liczbie nieprzeczytanych wiadomości.

 

lub rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości" i wybrać pozycję Wiadomości. Następnie pojawi się poniższe okno:

 

OBW_wiadomosci

 

Odczytanie wiadomości

Wiadomości, które nie zostały jeszcze odczytane są oznaczone pogrubioną czcionką. W celu przeczytania wiadomości należy wybrać przycisk "Szczegóły" znajdujący się przy wiadomości. Istnieje również możliwość samego oznaczenia wiadomości jako przeczytaną - należy w tym celu zaznaczyć ją na liście i wybrać przycisk "Oznacz jako przeczytane".

 

Usunięcie wiadomości

Użytkownik ma możliwość trwałego usunięcia wiadomości z portalu. W tym celu należy zaznaczyć wybraną wiadomość na liście i wybrać przycisk "Usuń".

warningUsunięcie wiadomości jest operacją nieodwracalną! Nie ma możliwości przywrócenia raz usuniętej wiadomości.

warning Usunięcie wiadomości możliwe jest tylko dla wiadomości ze statusem Przeczytane. Aby usunięcie było możliwe należy najpierw wyświetlić szczegóły wiadomości lub też oznaczyć wiadomość jako przeczytaną.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Wyświetlone okno udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający eksplorowanie listy.

 

Multiselekcja

W menu jest również dostępna opcja multiselkecji. Oznacza to, że można zaznaczyć na liście więcej niż jeden element i dla wybranej w ten sposób grupy elementów przeprowadzić jeden rodzaj akcji. W tym celu należy w kolumnie wybór oznaczyć checkboxy przy wiadomościach, które chcemy modyfikować. Po dokonaniu wyboru należy wybrać odpowiedni przycisk z dolnej części strony. Na przykład wybranie w tym momencie przycisku Usuń spowoduje usunięcie wszystkich wybranych wiadomości.