Operacje do potwierdzenia

Okno to prezentuje listę operacji do potwierdzenia. Użytkownik ma możliwość potwierdzenia dokumentów za pomocą profilu zaufanego w ePUAP, bądź za pomocą podpisu kwalifikowanego. Może również odrzucić taki wniosek, co automatycznie spowoduje odrzucenie zlecenia i przeniesienie dokumentu do folderu dokumenty robocze.


warningOperacje do potwierdzenia są udostępnione w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej.

 

W celu potwierdzenia wykonania zlecenia należy:

1. W oknie głównym panelu ogólnego w sekcji Zlecenia nacisnąć przycisk "Pokaż" lub rozwinąć menu "Zlecenia Autoryzacja operacji" i wybrać pozycję "Operacje do potwierdzenia". Pojawi się lista operacji do potwierdzenia:

OBW_operacje_do_potwierdzenia

 

2. Zaznaczyć wybraną pozycję i nacisnąć przycisk "Potwierdź". Aplikacja wyświetli okno dialogowe, gdzie użytkownik będzie proszony o wybór sposobu autoryzacji.

 

 

OBW_autoryzacja_uslugi_biznesowej

 

3. Dokonać wyboru sposobu podpisania dokumentu za pomocą odpowiedniego przycisku. Jeśli użytkownik zalogował się do PUE ZUS za pomocą login.gov.pl i skorzysta z opcji podpisu „podpis ePUAP” logowanie do ePUAP nie będzie wymagane.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Wyświetlone okno udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający eksplorowanie listy.

 

warningW przypadku rezygnacji z potwierdzenia danej operacji należy wybrać przycisk "Anuluj"

 

warning Naciśnięcie przycisku "Odrzuć" spowoduje odrzucenie zlecenia i przeniesienie dokumentu do folderu dokumenty robocze.