Dokumenty ubezpieczeniowe (COT)

Funkcjonalność dedykowana jest w głównej mierze dla osób niekorzystających z aplikacji ePłatnik. Służy ona do wymiany dokumentów pomiędzy Płatnikiem a Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS.


 

Celem skrzynki jest przekazanie dokumentu utworzonego poza aplikacją ePłatnik do konsultanta ZUS, w celu weryfikacji jego poprawności merytorycznej i ewentualnej modyfikacji oraz późniejsze odesłanie poprawionego dokumentu z powrotem do Płatnika.

warning Funkcjonalność dostępna jest tylko dla użytkowników mających dostęp do roli płatnika. Aby przejść do skrzynki dokumentów ubezpieczeniowych należy zalogować się do aplikacji w kontekscie płatnika.

 

Aby przejść do skrzynki dokumentów ubezpieczeniowych należy rozwinąć z menu bocznego "Dokumenty i wiadomości", następnie wybrać opcję "Dokumenty ubezpieczniowe (COT)". Wyświetlone zostanie następujące okno:

 

 

OBW_COT

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny. Ponadto dostępny jest przycisk "Odśwież" służący do przeładowania listy.

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Wyświetlone okno udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający eksplorowanie listy. Ponadto dostępny jest mechanizm multiselekcji, służący do grupowego wykonywania operacji.

 

Dodaj dokument

Opcja służy do pobrania dokumentu zapisanego lokalnie u użytkownika.

Aby dodać dokument należy wybrać przycisk "Dodaj dokument", następnie po wskazaniu odpowiedniej lokalizacji wybrać plik, który ma zostać dodany do listy. Po zatwierdzeniu zaimportowane dokumenty są widoczne na liście.

 

Eksport do pliku

Użytkownik ma możliwość zapisu dokumentu lub grupy dokumentów na dysku lokalnym. Aby dokonać eksportu należy:

1. Zaznaczyć wybrane dokumenty,

2. Wybrać przycisk "eksportuj", następnie wybrać lokalizację docelową i zatwierdzić.

Pliki zostaną zapisane w formacie .xml. Aby eksport grupy plików był możliwy, muszą one być w tej samej wersji KEDU.

 

Usuwanie dokumentów

Użytkownik ma możliwość usunięcia dokumentów znajdujących się na liście. W tym celu należy zazanczyć wybrany dokument (lub kilka dokumentów) na liście oraz wybrać przycisk "Usuń". Po zatwierdzeniu dokument zostanie trwale usunięty z portalu.