Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Krok kreator „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne” jest wypełniany w przypadku rozliczania deklaracji w trybie sam za siebie, jeżeli okres rozliczenia przypada na kwiecień i rok 2023 lub późniejszy oraz kod tytułu ubezpieczenia jest z grupy kodów, dla której jest wymagane podanie form opodatkowania.

 

1. Należy wprowadzić:
<Rozliczenie składki zdrowotnej za rok>,
<Zmiana formy opodatkowania od stycznia 2022 roku>,
<Zmiana formy opodatkowania od lipca 2022 roku>,
<Formę opodatkowania […]> oraz dane dla stosowanych form: <Kwota dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej w roku, którego dotyczy roczne rozliczenie>, <Kwota należnego podatku, za rok za które dokonywane jest roczne rozliczenie>, <Suma miesięcznych należnych składek wynikająca ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie> i <Kwota przychodów osiągniętych z działalności gospodarczej w roku, którego dotyczy roczne rozliczenie>.

 

roczne_rozlicz_skl_na_ub_zdrowotne_img1

 

roczne_rozlicz_skl_na_ub_zdrowotne_img2

 

2. Nacisnąć przycisk "Dalej".

 

3. System sumuje i przelicza składki i prezentuje je w danych zestawienia (Dane zestawienia).

 

warningPo wysłaniu dokumentu z rocznym rozliczeniem za kwiecień 2023 roku, zostanie przygotowany dla płatnika wniosek o zwrot nadpłaty RZS-R. Wniosek zostanie utworzony po przetworzeniu w systemie ZUS dokumentów rozliczeniowych i będzie widoczny w sekcji Płatnik/Dokumenty i wiadomości/Dokumenty robocze (proces ten może potrwać kilka dni).