Rozliczenie ubezpieczonych

W kroku dotyczącym rozliczania ubezpieczonych należy wypełnić/uzupełnić dane wszystkich osób, które powinny znaleźć się w raportach imiennych w danym okresie rozliczeniowym.


System podpowiada listę tych osób na podstawie informacji z ostatnio wysłanej deklaracji z danego miesiąca (w przypadku korekty) bądź z poprzedniego miesiąca (w przypadku deklaracji pierwszorazowej) a także informacji o ubezpieczeniach osób we wskazanym okresie z bazy ePłatnika.

 

EPL_kreator_rozlicz_aktyw

 

Osoby, które są/były ubezpieczone w okresie, za który wykonywane jest rozliczenie mają w kolumnie Aktywny włączony znacznik. Osoba wyrejestrowana w poprzednim okresie rozliczeniowym przy rozliczaniu kolejnego miesiąca zostanie wykazana na liście jako nieaktywna (wyłączony znacznik). Jeżeli w kolejnym miesiącu nie ma być wykazywana w raportach imiennych należy ją usunąć z listy.

Jeżeli jednak rozliczenia dokonuje się, to należy wejść w "Dane rozliczenia" i zmienić kod tytułu ubezpieczenia na np. 3000 (Dane rozliczenia). Jeżeli wykonywana jest korekta i osoba była wykazana w poprzednim raporcie to jej usunięcie z listy nie jest możliwe. Korektę dokonuje się poprzez wyzerowanie kwot dla właściwego kodu tytułu ubezpieczenia (Dane rozliczenia). Jeżeli osoby, za którą powinno być wykonane rozliczenie nie ma na liście należy ją dodać z listy kartotek ubezpieczonych. W przypadku korekty ręcznej dane osoby można wpisać samodzielnie.

 

warning Osoba nie jest uznana za osobę aktywną (znacznik wyłączony), jeżeli w bazie ePłatnika brak informacji o ubezpieczeniu osoby w tym miesiącu.

 

Aby usunąć osobę z listy należy nacisnąć przycisk "Usuń".

 

Aby dodać osobę z listy kartotek należy:

1.Nacisnąć przycisk "Dodaj".
2.Na liście kartotek ubezpieczonych wskazać pozycję i nacisnąć przycisk "Wybierz".

 

EPL_kreator_rozlicz_lista_ubezp

 

 

Aby wpisać dane osoby w trybie korekty ręcznej należy na liście ubezpieczonych nacisnąć przycisk "Utwórz" i wypełnić dane jak poniżej.

 

 

EPL_kreator_rozliz_uwtorz_ubezp

 

 

Dla każdej osoby na liście należy wypełnić informacje o podstawach i odprowadzanych składkach.

Aby uzupełnić powyższe dane należy:

1.Nacisnąć przycisk "Dane rozliczenia"
2.System pokazuje informacje o rozliczeniach osoby (Dane rozliczenia).
3.Po uzupełnieniu danych dla wszystkich osób nacisnąć przycisk "Dalej".
4.System sumuje i przelicza składki za  wszystkich ubezpieczonych i prezentuje je w danych zestawienia (Dane zestawienia).