Dane rozliczenia

Dane rozliczenia zawierają informacje o składkach i podstawach z tytułu (tytułów) ubezpieczenia, do których osoba jest zgłoszona - należne składki, informacje o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek a także przychody ubezpieczonego i okresy pracy nauczycielskiej. Należne składki zostaną ujęte w raportach ZUS RCA, świadczenia i przerwy w raporcie ZUS RSA, natomiast przychody ubezpieczonego i okresy pracy nauczycielskiej w raporcie ZUS RPA.


EPL_kreator_Rozlicz_dane_rozliczenia

warning W przypadku korekty widoczne są pozycje, które zostały wykazane w dokumentach korygowanych. Gdy korekta wykonywana jest w trybie ręcznym, to lista jest pusta. Jeżeli rozliczenie dotyczy pierwszego rozliczenia w danym miesiącu, to podpowiadane są kody tytułów ubezpieczeń z deklaracji z poprzedniego miesiąca (jeżeli deklaracja z poprzedniego miesiąca jest dostępna w bazie ePłatnika) uzupełnione o informacje dotyczące nowych zgłoszeń do ubezpieczeń od czasu złożenia ostatniej deklaracji, o ile zgłoszenia zostały wykonane poprzez aplikację ePłatnik. Jeżeli celem kreatora jest utworzenie deklaracji na podstawie danych z poprzedniego miesiąca, to dodatkowo kwoty składek zostaną zainicjowane danymi z poprzedniego miesiąca.

 

 

Aby dodać/zmodyfikować dane dotyczące należnych składek należy:

1. Na liście "Należne składki" nacisnąć przycisk "Dodaj" lub "Edytuj".
2. System prezentuje okno do wprowadzenia zestawienia należnych składek i wypłaconych świadczeń (Należne składki).
3. W celu skorzystania z automatycznych wyliczeń oraz walidacji realizowanych w aplikacji ePłatnik, należy użyć przycisku „Wylicz” a następnie „Weryfikuj” na końcu kreatora.

 

Aby usunąć dane dotyczące należnych składek należy:

1. Na liście "Należne składki" nacisnąć przycisk "Usuń".

 

warning W przypadku korekty nie jest możliwe usunięcie pozycji, które pojawiły się w dokumencie korygowanym. Jeżeli mają być usunięte należy je wyzerować.

 

Aby dodać/zmodyfikować dane dotyczące wypłaconych świadczeń i przerw w opłacaniu składek należy:

1. Na liście "Wypłacone świadczenia i przerwy w opłacaniu składek" nacisnąć przycisk "Dodaj" lub "Edytuj".
2. System prezentuje okno do wprowadzenia zestawienia należnych składek i wypłaconych świadczeń (Świadczenia/przerwy).

 

 

Aby usunąć dane dotyczące wypłaconych świadczeń i przerw w opłacaniu składek należy:

1. Na liście "Wypłacone świadczenia i przerwy w opłacaniu składek" nacisnąć przycisk "Usuń".

 

Aby dodać/zmodyfikować dane dotyczące przychodów ubezpieczonego i okresów pracy nauczycielskiej należy:

1. Na liście "Przychody ubezpieczonego i okresy pracy nauczycielskiej" nacisnąć przycisk "Dodaj" lub "Edytuj".
2. System prezentuje okno do wprowadzenia przychodów ubezpieczonego i okresów pracy nauczycielskiej (Przychody ubezpieczonego i okresy pracy nauczycielskiej).

 

Aby usunąć dane dotyczące przychodów ubezpieczonego i okresów pracy nauczycielskiej należy:

1. Na liście "Przychody ubezpieczonego i okresy pracy nauczycielskiej" nacisnąć przycisk "Usuń".

 

warning W przypadku korekty nie jest możliwe usunięcie pozycji, które pojawiły się w dokumencie korygowanym. Jeżeli mają być usunięte należy je wyzerować.

 

 

Po uzupełnieniu wszystkich danych dotyczących ubezpieczonego nacisnąć przycisk "Powrót do listy ubezpieczonych" (Rozliczenie ubezpieczonych).

 

 

warning Na liście należnych składek powinien wystąpić przynajmniej jeden kod tytułu ubezpieczenia.

 

warning Jeżeli rozliczenie dotyczy niani, której podstawy są wyższe niż minimalne na liście powinny pojawić się dwa kody: "0430" oraz "0431".