Rezerwacja wizyty specjalnej

Użytkownik o statusie klienta strategicznego ma możliwość zarezerwowania wizyty specjalnej.


 

Użytkownik posiadający status klienta strategicznego ma możliwość zarezerwowania wizyty specjalnej. Ma możliwość:

wyboru jednostki, w której chce zarezerwować wizytę
wyboru specjalisty dedykowanego do obsługi spraw klienta
wyboru terminu wizyty w kalendarzu specjalisty

 

Wizytę można zarezerwować maksymalnie godzinę przed jej planowanym terminem. Użytkownik ma możliwość zarezerwowania 3 wizyt dziennie. Czas przewidziany na obsługę jednej wizyty wynosi 60 minut, natomiast czas między wizytami to co najmniej 30 minut.

Parametry te są obsługiwane przez system i w każdej chwili mogą ulec zmianie.

 

W celu zarezerwowania wizyty specjalnej w wybranej jednostce ZUS należy:

1. Po zalogowaniu w oknie głównym panelu ogólnego rozwinąć menu "Wizyty" Rezerwacja wizyty w ZUS i wybrać pozycję Rezerwacja wizyty specjalnej. Po wybraniu tej opcji aplikacja wyświetli listę specjalistów dedykowanych do obsługi danego użytkownika.

WIZ_listaSpecjalistow

warning Jeśli dla danego klienta przypisany jest tylko jeden specjalista aplikacja automatycznie przekierowuje do kalendarza tego specjalisty (lista nie jest wyświetlana)

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Wyświetlone okno udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający eksplorowanie listy.

 

2. Na liście specjalistów przypisanych do klienta wybrać specjalistę z którym chcemy umówić wizytę i nacisnąć przycisk "Dalej". Pojawi się okno kalendarza z dostępnymi terminami wizyt.