Wyrejestrowanie członka rodziny

Wyrejestrowanie członka rodziny dokonuje się wskazując datę utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego.


Aby wyrejestrować członka lub członków rodziny należy:

 

1. Wskazać na liście członka rodziny, który ma być wyłączony z ubezpieczenia zdrowotnego poprzez zaznaczenie w kolumnie <Wybór>, oraz podać <Datę utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego>.

 

EPL_kreator_czlrodz_wylacz

 

2. Nacisnąć przycisk "Dalej".

 

System prezentuje listę dokumentów, które zostały wygenerowane w wyniku wprowadzonych danych (Lista wygenerowanych dokumentów).

 

warning Program tworzy dokument ZUS ZCNA z wyrejestrowaniem członka/członków rodziny.

 

warning Jeśli wyrejestrowaniu podlega ubezpieczony, to członkowie rodziny wyrejestrowywani są automatycznie wraz z nim.