Wysłanie dokumentu do ZUS

Użytkownik zalogowany do aplikacji ma możliwość wysłania dokumentu do ZUS drogą elektroniczną

 

W celu wysłanie dokumentu do ZUS należy:

1. Z menu bocznego wybrać menu "Dokumenty i wiadomości", następnie przejść do opcji "Dokumenty robocze" - aplikacja wyświetli listę dokumentów roboczych.

2. Na liście dokumentów roboczych wybrać interesujący nas dokument, następnie wybrać przycisk "Szczegóły/wyślij" - zostają wyświetlone szczegółowe informacje dotyczące wybranego dokumentu.

3. Na oknie Szczegóły dokumentu roboczego należy wybrać przycisk "Wyślij do ZUS" - jeśli dokument jest prawidłowy aplikacja wyświetli okno:

 

OBW_wybor_sposobu_odpowiedzi

 

4. Należy dokonać wyboru sposobu odpowiedzi po czym wybrać przycisk OK - aplikacja wyświetli okno wyboru sposobu autoryzacji usługi.

 

OBWautoryzacja_uslugi

Istnieją trzy metody autoryzacji usługi:

podpis ePUAP - użytkownik zostaje przekierowany do platformy ePUAP i tam dokonuje się autoryzacji usługi. W tym celu z profilem na PUE musi być powiązany profil zaufany na ePUAP,
podpis osobisty - użytkownik zostaje poproszony o podpisanie oświadczenia. W tym celu wymagane jest podanie PINu do klucza celem autoryzacji operacji,
kwalifikowany podpis elektroniczny - użytkownik zostaje poproszony o podpisanie oświadczenia. W tym celu wymagane jest podanie PINu do klucza celem autoryzacji operacji.

 

W sytuacji gdy użytkownik nie dysponuje żadną z tych metod operacja może zostać przeniesiona do folderu operacji oczekujących na zrealizowanie. W tym celu należy wybrać przycisk "Pozostaw jako zlecenie".

 

5. Po prawidłowej autoryzacji dokument zostaje wysłany do ZUS.

 

dokument_zostal_wyslany

 

Zostaje przeniesiony z folderu "Dokumenty Robocze" do folderu "Dokumenty wysłane".

 

Aby dokument mógł być wysłany do ZUS musi zostać najpierw poprawnie zweryfikowany oraz jego wzór musi być aktualny. Aby zweryfikować aktualność wzoru należy wybrać przycisk Sprawdź aktualność wzoru. W sytuacji gdy wzór formularza będzie nieaktualny aplikacja zaoferuje konwersję do aktualnej wersji.

 

W celu zweryfikowania poprawności uzupełnienia formularza należy otworzyć formularz w trybie do edycji (za pomocą przycisku Edytuj) następnie na formularzu wybrać przycisk "Sprawdź".

W przypadku niezgodności ze wzorem lub brakami w formularzu aplikacja wyświetli odpowiednie okno dialogowe informujące o rodzaju błędu.