Ścieżka nawigacji

Wymagania dla oprogramowania interfejsowego – usługa do pobierania raportów e-ZLA dla płatników

Wymagania dla oprogramowania interfejsowego – usługa do pobierania raportów e-ZLA dla płatników

Dla płatników została udostępniona możliwość tworzenia zbiorczych raportów, które zawierają niezbędne informacje z dokumentów e-ZLA. Generowane raporty ułatwiają wprowadzanie informacji, które wynikają z e-ZLA, np. do systemów kadrowo-płacowych. Płatnik sam może zdefiniować odpowiednie kryteria odnośnie raportów, a raporty generowane są w godzinach nocnych.

Aby pobrać wygenerowane pliki, które zawierają dane z e-ZLA bez potrzeby logowania się do PUE, możesz wykorzystać usługę udostępnioną przez ZUS.

Usługa wystawiona jest publicznie, tak żeby każdy płatnik mógł z niej skorzystać. Wymagania techniczne dotyczące usługi tworzenia zbiorczych raportów e-ZLA znajdują się w instrukcji (plik pdf, 138 kb).

Utworzył/Odpowiada: Aleksandra Szaruga - DOK - 12.09.2018 r., godz. 09:02

Udostępnił: Anna Borowska - GPR - 12.09.2018 r., godz. 09:02