Banner rotowany - strona główna

Nagroda Kreatorka Zdrowia 2023 dla prof. Gertrudy Uścińskiej

Nagroda Kreatorka Zdrowia 2023 dla prof. Gertrudy Uścińskiej

9.03.2023

Prezes ZUS odebrała nagrodę Kreatorka Zdrowia 2023 podczas Kongresu Zdrowia Kobiet, który odbył się 8 marca 2023 r. Prof. Uścińska powiedziała podczas odbierania nagrody, że to zobowiązanie do dalszej determinacji i wytrwałości.


BLOK_ROZWIJANYV2

O PUE ZUS - ZUS przez Internet

Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

PUE udostępnia Państwu on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Tą drogą można również umówić się na wizytę w ZUS.

Wiele instytucji (np. banki lub instytucje przyznające świadczenia socjalne) wymaga od firm i obywateli potwierdzania stanu faktycznego w zakresie rozliczeń z ZUS, zatrudnienia czy pobieranych świadczeń. Na PUE ZUS samodzielnie utworzysz dokument elektroniczny z takimi danymi. Dokument ma moc zrównaną z wystawionym przez ZUS zaświadczeniem. Jest potwierdzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ZUS i można go łatwo przekazać instytucji, która tego oczekuje.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Samodzielne tworzenie potwierdzeń z danymi z ZUS.

Ważne dla instytucji:

Wydruki ekranów z portalu PUE ZUS na mocy przepisów prawa nie są dokumentami potwierdzającym sytuację klientów w ZUS. Wydruki te umożliwiają tylko papierowe odwzorowanie informacji, które widzą klienci w PUE.  

Nasi klienci mogą jednak utworzyć i dostarczyć dokument elektroniczny z danymi z ZUS, potwierdzony naszą kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Autentyczność dokumentu można  sprawdzić online w wyszukiwarce na naszej stronie www.

Co załatwisz przez PUE

 • Osoba ubezpieczona może zobaczyć, czy płatnik składek zgłosił ją oraz członków rodziny do ubezpieczeń, sprawdzić stan swojego konta w ZUS lub obliczyć prognozowaną wysokość emerytury.
 • Płatnik składek może uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu, zobaczyć zestawienie deklaracji i wpłat (mali i średni płatnicy mogą dodatkowo wygenerować i wysyłać do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe).
 • Świadczeniobiorca może sprawdzić szczegółowe informacje o otrzymywanych świadczeniach, sprawdzić swoje zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA.
 • Lekarz może wystawić określone typy zaświadczeń lekarskich, przeglądać wystawione zaświadczenia ZUS ZLA.

Zarejestruj profil na PUE

Wyszukiwarki

Wyszukiwarka Numeru Rachunku Składkowego

1 stycznia 2018 r. dotychczasowe rachunki dla wpłat składek zostały zamknięte, a każdy przedsiębiorca przekazuje wpłaty na swój numer rachunku składkowego (NRS). Po tym numerze będziemy identyfikować wpłatę. Dlatego tak ważne jest, aby na przelewie podać prawidłowy NRS.

Interpretacje ZUS w indywidualnych sprawach przedsiębiorców

Interpretacje zostały wydane w indywidualnych sprawach przedsiębiorców, w oparciu o opisane przez nich stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe. Stosownie do art. 34 ust. 1 i 35 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, wiążą one Zakład Ubezpieczeń Społecznych tylko w sprawach, w których zostały wydane.

Wyszukiwarka potwierdzeń

Usługa umożliwia weryfikację autentyczności dokumentu „Potwierdzenia” wygenerowanego przez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).

 

 

Wysokość składek w 2023 r. (styczeń - grudzień)

Szczegółowe informacje na temat wysokości składek

 • ubezpieczenia społeczne
  • z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym 1316,54 zł
  • bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 1214,60​​​​​​​ zł
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 101,94 zł