Banner rotowany - strona główna

Już 5 mld zł w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego

Już 5 mld zł w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego

21.09.2023

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił ponad 700 tys. świadczeń w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) na łączną kwotę 5 mld zł. 


BLOK_ROZWIJANYV2

O PUE ZUS - ZUS przez Internet

Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

PUE udostępnia Państwu on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Tą drogą można również umówić się na wizytę w ZUS.

Wiele instytucji (np. banki lub instytucje przyznające świadczenia socjalne) wymaga od firm i obywateli potwierdzania stanu faktycznego w zakresie rozliczeń z ZUS, zatrudnienia czy pobieranych świadczeń. Na PUE ZUS samodzielnie utworzysz dokument elektroniczny z takimi danymi. Dokument ma moc zrównaną z wystawionym przez ZUS zaświadczeniem. Jest potwierdzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ZUS i można go łatwo przekazać instytucji, która tego oczekuje.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Samodzielne tworzenie potwierdzeń z danymi z ZUS.

Ważne dla instytucji:

Wydruki ekranów z portalu PUE ZUS na mocy przepisów prawa nie są dokumentami potwierdzającym sytuację klientów w ZUS. Wydruki te umożliwiają tylko papierowe odwzorowanie informacji, które widzą klienci w PUE.  

Nasi klienci mogą jednak utworzyć i dostarczyć dokument elektroniczny z danymi z ZUS, potwierdzony naszą kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Autentyczność dokumentu można  sprawdzić online w wyszukiwarce na naszej stronie www.

Co załatwisz przez PUE

 • Osoba ubezpieczona może zobaczyć, czy płatnik składek zgłosił ją oraz członków rodziny do ubezpieczeń, sprawdzić stan swojego konta w ZUS lub obliczyć prognozowaną wysokość emerytury.
 • Płatnik składek może uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu, zobaczyć zestawienie deklaracji i wpłat (mali i średni płatnicy mogą dodatkowo wygenerować i wysyłać do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe).
 • Świadczeniobiorca może sprawdzić szczegółowe informacje o otrzymywanych świadczeniach, sprawdzić swoje zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA.
 • Lekarz może wystawić określone typy zaświadczeń lekarskich, przeglądać wystawione zaświadczenia ZUS ZLA.

Zarejestruj profil na PUE

Wyszukiwarki

Wyszukiwarka Numeru Rachunku Składkowego

1 stycznia 2018 r. dotychczasowe rachunki dla wpłat składek zostały zamknięte, a każdy przedsiębiorca przekazuje wpłaty na swój numer rachunku składkowego (NRS). Po tym numerze będziemy identyfikować wpłatę. Dlatego tak ważne jest, aby na przelewie podać prawidłowy NRS.

Interpretacje ZUS w indywidualnych sprawach przedsiębiorców

Interpretacje zostały wydane w indywidualnych sprawach przedsiębiorców, w oparciu o opisane przez nich stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe. Stosownie do art. 34 ust. 1 i 35 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, wiążą one Zakład Ubezpieczeń Społecznych tylko w sprawach, w których zostały wydane.

Wyszukiwarka potwierdzeń

Usługa umożliwia weryfikację autentyczności dokumentu „Potwierdzenia” wygenerowanego przez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).

 

 

Wysokość składek w 2023 r. (styczeń - grudzień)

Szczegółowe informacje na temat wysokości składek

 • ubezpieczenia społeczne
  • z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym 1316,54 zł
  • bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 1214,60​​​​​​​ zł
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 101,94 zł