Ścieżka nawigacji

Formularze

Formularze

Wzory formularzy reguluje Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U.2020 poz. 2366 z późn. zm.).


Utworzył/Odpowiada: Anna Borowska - GPR - 08.02.2016 r., godz. 15:00

Udostępnił: aktualizacja: Anna Borowska - GPR - 01.01.2021 r., godz. 15:00