Obsługa rozliczenia

Kreator wspiera użytkownika podczas tworzenia nowego kompletu rozliczeniowego za wskazany miesiąc bądź wykonania korekty kompletu rozliczeniowego przesłanego do ZUS.


Aby uruchomić kreator rozliczeniowy należy:

1.Wybrać z menu pozycję Obsługa rozliczenia dostępną pod zakładką Kreatory. Pojawi się ekran powitalny kreatora, w którym prezentowane są aktualne dane płatnika z kartoteki.

 

EPL_kreator_rozlicz_0

 

2.Nacisnąć przycisk "Dalej".
3.Wybrać cel obsługi kreatora i nacisnąć przycisk "Dalej".

 

EPL_kreator_rozlicz_cel

 

 

W zależności od wskazanego celu w kolejnym kroku kreator uruchamiany jest w jednym z trybów:

Generacja pierwszorazowa w danym okresie rozliczeniowym (Nowego kompletu rozliczeniowego);
Generacja pierwszorazowa w danym okresie rozliczeniowym (Nowego kompletu rozliczeniowego na podstawie danych z poprzedniego miesiąca);
Generacja korekty kompletu rozliczeniowego (Korekta kompletu rozliczeniowego) .