Obsługa członka rodziny

Celem kreatora jest wsparcie użytkownika przy tworzeniu dokumentów zgłoszenia, zmiany/korekty, lub wyrejestrowania członka rodziny.


Aby uruchomić kreator obsługi członka rodziny należy:

Wybrać z menu pozycję Kreatory -> Obsługa członka rodziny. Pojawi się ekran powitalny kreatora, w którym prezentowane są aktualne dane płatnika z kartoteki.

 

EPL_kreator_czlrodz_welcome
 

1. Nacisnąć przycisk "Dalej".

2.W kolejnym kroku wskazać ubezpieczonego, który zamierza zgłosić, lub wyrejestrować członka rodziny i nacisnąć przycisk "Dalej".

 

 

EPL_kreator_czlrodz_ubezp

 

3. Wskazać cel obsługi i nacisnąć przycisk "Dalej".

 

EPL_kreator_czlrodz_tryb

 

W zależności od wybranego celu obsługi kreator członka rodziny przechodzi do jednego z trybów:

 

zgłoszenia członka rodziny;
zmiany lub korekty danych członka rodziny;
wyrejestrowania członka rodziny.

 

warning Tryb zmiany/korekty oraz wyrejestrowania jest dostępny, gdy ubezpieczony zgłosił co najmniej jednego członka rodziny.