Osoby zgłoszone do ubezpieczeń

Okno prezentuje listę osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika składek składek (zakładka Zgłoszeni do ubezpieczeń) wraz z informacją czy za daną osobę ubezpieczoną płatnik złożył dokument ZUS RIA czy nie (odpowiednio zakładki Złożone RIA, Niezłożone RIA). Użytkownik ma możliwość podglądu szczegółowych danych osoby ubezpieczanej.


Początkowo lista domyślnie zawiera tylko konta, które są aktualnie opłacane.

 

KPLosoby_zgloszone_do_ubezpieczen

 

Po zaznaczeniu pola wyboru "Pokaż wyrejestrowanych", wyświetlani są wszyscy ubezpieczeni.

 

KPLosoby_zgloszone_do_ubezpieczen

 

Na zakładkach Złożone RIA, prezentowana jest lista ubezpieczonych, za których płatnik złożył dokument ZUS RIA, a na zakładce Niezłozone RIA lista ubezpieczonych, za których płatnik nie złożył dokument ZUS RIA.

 

KPLosoby_zgloszone_do_ubezpieczen

 

KPLosoby_zgloszone_do_ubezpieczen

 

Użytkownik ma możliwość przeglądnąć szczegółowe dane wybranego ubezpieczonego. Służy do tego przycisk Dane ubezpieczonego.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Wyświetlone okno udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający eksplorowanie listy.