Osoby zgłoszone do ubezpieczeń

Okno prezentuje listę osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika składek. Użytkownik ma możliwość podglądu szczegółowych danych osoby ubezpieczanej.


Początkowo lista domyślnie zawiera tylko konta, które są aktualnie opłacane.

 

KPLosoby_zgloszone_do_ubezpieczen

 

Po zaznaczeniu pola wyboru "Pokaż wyrejestrowanych", wyświetlani są wszyscy ubezpieczeni.

 

KPLosoby_zgloszone_do_ubezpieczen

Użytkownik ma możliwość przeglądnąć szczegółowe dane wybranego ubezpieczonego. Służy do tego przycisk Dane ubezpieczonego.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Wyświetlone okno udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający eksplorowanie listy.