Moje dane archiwalne

Okno prezentuje historyczne dane identyfikacyjne płatnika składek.


Archiwalne dane są dostępne, gdy użytkownik w oknie Moje dane zamówi archiwalne dane identyfikacyjne i zamówienie to zostanie zrealizowane. Po naciśnięciu przycisku Dane archiwalne otwiera się okno Moje dane archiwalne, w którym prezentowana jest lista danych archiwalnych.

 

Na liście można przeglądnąć poprzednio zarejestrowane, nieaktualne dane identyfikacyjne płatnika:

Nazwa skrócona,
Data obowiązywania wersji danych (od, do),
Imię pierwsze,
Nazwisko,
NIP,
PESEL,
REGON,
Dokument tożsamości (rodzaj, seria i numer).

 

KPLmoje_dane_h

 

Aby opuścić okno z danymi historycznymi i powrócić do okna Moje dane należy wybrać przycisk "Powrót".
 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.