Moje dane

Okno prezentuje aktualne dane identyfikacyjne, ewidencyjne oraz adresowe płatnika składek, a także informacje o jego kontach bankowych, biurze rachunkowym i ewentualnych danych dotyczących wyrejestrowania płatnika składek.


Poszczególne grupy danych przedstawiają następujące informacje:

 

Dane identyfikacyjne - są to najnowsze dane identyfikacyjne zgłoszone w ZUS przez płatnika
Dane ewidencyjne - są to dane dotyczące figurowania podmiotu w ewidencji działalności gospodarczej, tj. nazwa, data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, status, oznaczenia konta „w spadku” (w przypadku śmierci płatnika z wyznaczonym zarządcą sukcesyjnym), data i numer wpisu do ewidencji oraz nazwa organu rejestrowego.
Dane adresowe - prezentowane są wszystkie dostępne w ZUS adresy płatnika składek: adres siedziby, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adresy prowadzenia działalności. Poszczególne adresy są prezentowane na odrębnych zakładkach.
Konta bankowe, prezentujące podane w zgłoszeniu numery rachunków bankowych płatnika składek wraz z nazwą banku,
Numery rachunków składkowych, prezentujące indywidualne numery rachunków składkowych płatnika w podziale na zakresy deklaracji wraz z: informacją o zatwierdzeniu zapoznania się z komunikatem o numerze rachunku składkowego, komunikatem informującym płatnika o tym, by wpłaty składek od 1 stycznia 2018 r. dokonywane były na indywidualny numer rachunku składkowego,
Wnioski o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, zawierająca listę wniosków o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne (RZS-R) płatnika dostępnych w ZUS,
Biuro rachunkowe, zawierające dane biura rachunkowego obsługującego płatnika składek,
Działalność płatnika w spółkach, lista spółek w których płatnik jest aktualnie wspólnikiem. Jeżeli płatnik nie jest wspólnikiem w spółce to lista nie zostaje wyświetlona,
Wspólnicy/Komplementariusze, jeżeli płatnik jest spółką to zostaje tu wyświetlona lista wspólników spółki. Jeżeli płatnik nie posiada wspólników to lista nie zostaje wyświetlona,
Dane wyrejestrowania płatnika składek - dotyczy tylko płatników, którzy zostali wyrejestrowani,
Oświadczenie o zamiarze przekazywania raportów informacyjnych, prezentujące stan oświadczenia OSW dla płatnika wraz z informacją o zbliżającym się terminie złożenia ZUS RIA,
Przychód, dochód i podstawa wymiaru, prezentujące dane dotyczące prowadzenia działalności na mniejszą skalę.

 

KPLmoje_dane

warning W przypadku posiadania zarejestrowanych zarządców sukcesyjnych przez płatnika, pod blokiem „Dane adresowe” zostanie wyświetlona sekcja „Dane o aktualnym zarządcy sukcesyjnym”.

dane_o_zarzadcy_sukcesyjnym

 

 

Użytkownik ma możliwość zamówienia archiwalnych danych identyfikacyjnych za pomocą przycisku "Zamów dane archiwalne". Aktywny przycisk Dane archiwalne oznacza, że zamówienie na dane archiwalne zostało zrealizowane. Dane archiwalne można obejrzeć w oknie Moje dane archiwalne, po wybraniu przycisku "Dane archiwalne".

 

Użytkownik ma możliwość zgłoszenia zmiany swoich danych adresowych, rachunków bankowych oraz biura rachunkowego. Wybranie przycisku "Zgłoszenie zmiany danych" w odpowiedniej sekcji spowoduje przekierowanie użytkownika do aplikacji ePłatnik. Tam zostanie uruchomiony kreator Obsługi Płatnika, w którym użytkownik będzie mógł krok po kroku podać swoje nowe dane.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania danych wyświetlonych w oknie.

 

W sekcji "Oświadczenie o zamiarze przekazywania raportów informacyjnych" prezentowany jest komunikat przypominający o potrzebie złożenia dokumentów ZUS RIA wraz z terminem po złożeniu dokumentu ZUS OSW:

 

„Złożyłeś oświadczenie ZUS OSW. [termin złożenia RIA] upływa termin przekazania przez Ciebie raportów informacyjnych (ZUS RIA) za pracowników i zleceniobiorców, których zatrudniałeś w latach 1999 2018 (byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych), a których wyrejestrowałeś przed złożeniem oświadczenia. Jeżeli już to zrobiłeś, uznaj komunikat za nieaktualny. Jeśli rozwiązujesz umowę z pracownikiem/ zleceniobiorcą zatrudnionym w latach 1999-2018 po złożeniu oświadczenia pamiętaj, aby do ZUS ZWUA dołączyć również za nich ZUS RIA.”

 

Taki sam komunikat prezentowany jest też po zalogowaniu do PUE w roli "Płatnik", jeśli jest to pierwsze logowanie danego dnia.

 

KPLinfo_termin_RIA