Zgłoszeni członkowie rodziny

System prezentuje informacje na temat członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez danego świadczeniobiorcę.


 

Aplikacja umożliwia:

przegląd listy członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego
wyświetlenia szczegółowych informacji dotyczących wybranego członka rodziny (za pomocą przycisku "Dane członka rodziny")

 

W celu wyświetlenia listy członków rodziny należy z menu bocznego świadczeniobiorcy wybrać opcję "Zgłoszeni Członkowie Rodziny". Aplikacja wyświetli następujące okno:

 

zglosz_czl_rodz

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Wyświetlone okno udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający eksplorowanie listy.

warning Dane prezentowane są w trybie tylko do odczytu. Użytkownik nie ma możliwości modyfikowania danych!