Świadczenia i przerwy w opłacaniu składek

System prezentuje świadczenia jakie zostały wypłacone w okresie wybranego ubezpieczenia oraz informuje o przerwach w opłacaniu składek w tym okresie.


W celu przeglądania informacji o świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek należy:

1. Po zalogowaniu przejść do panelu ubezpieczonego wybierając w oknie głównym zakładkę Ubezpieczony.

2. W oknie Panel ubezpieczonego wybrać z menu pozycję "Ubezpieczenia i Płatnicy".

3. Zaznaczyć wybraną pozycję na liście i nacisnąć przycisk "Świadczenia i przerwy". Pojawi się okno Świadczenia i przerwy w opłacaniu składek:

 

KUBswiadczenia_i_przerwy

Zakres prezentowanych danych:

świadczenie/przerwa (kod),
data (od - do),
liczba dni zasiłkowych/ liczba wypłat,
kwota wypłacanego świadczenia,
okres rozliczeniowy,
wypłacający zasiłek.

 

Istnieje możliwość ograniczenia ilości elementów prezentowanych na liście zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami. Służy do tego belka filtra znajdująca się nad listą.

Prezentowane w oknie dane obejmują dane z zakresu ostatnich 12 miesięcy. W przypadku wystąpienia potrzeby przeglądu danych wcześniejszych należy wykonać zamówienie na dane archiwalne.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

 

warning W celu powrotu do okna Ubezpieczenia i płatnicy należy nacisnąć przycisk "Powrót".

 

warning Okno wyświetlane jest w trybie przeglądania i nie ma możliwości modyfikacji danych.