Obsługa członków rodziny

Członkowie rodziny ubezpieczonego, zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego widoczni są w jego kartotece w zakładce Członkowie rodziny.


EPL_Czlonkowie_rodziny

 

Domyślnie widoczni są tylko aktualnie zgłoszeni członkowie rodziny. Aby zobaczyć dane historyczne należy przełączyć znacznik Pokaż archiwalne.

 

Dane o członku rodziny można podejrzeć.

W tym celu należy:

1.Wskazać pozycję na liście i nacisnąć przycisk "Pokaż dane".
2.System wyświetli informację z danymi członka rodziny.

 

EPL_dane_czlonka_rodziny

 

 

Nie jest możliwe dokonywanie zmian w danych członków rodziny wprost w kartotece.

Aby zmodyfikować dane członków rodziny należy z poziomu kartoteki :

1.Nacisnąć przycisk "Obsługa czł. rodz.".
2.Zostaje uruchomiony kreator obsługi członków rodziny (Obsługa członków rodziny).

 

Efektem końcowym przejścia kreatora jest powstanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZCNA. W przypadku zmiany lub korekty danych członka rodziny kreator tworzy dokument ZUS ZCNA z wyrejestrowaniem i ponownym zgłoszeniem członka rodziny.

Odpowiednie dokumenty można również dodać i edytować ręcznie (Utworzenie dokumentu, Edycja dokumentu ).

 

 

warning Wysłanie dokumentu (a nie samo utworzenie) skutkuje powstaniem zapisów w danych dotyczących członków rodziny.