Kosz

 

Kosz to miejsce w systemie gdzie znajdują się wszystkie dokumenty wcześniej usunięte z folderu "Dokumenty robocze". Użytkownik ma możliwość przywrócenia takiego dokumentu lub też całkowitego usunięcia go z systemu bez możliwości odwrócenia takiej operacji.

 


W celu przejścia do folderu kosz należy:

1. Po zalogowaniu rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości" Korespondencja z ZUS i wybrać pozycję Kosz. Pojawi się lista dokumentów usuniętych z folderu "Dokumenty Robocze".

 

OBWkosz

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Wyświetlone okno udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający eksplorowanie listy.

 

Szczegóły

Użytkownik ma możliwość przeglądu szczegółów dokumentu usuniętego. W tym celu należy zaznaczyć element na liście i wybrać przycisk Szczegóły. Więcej informacji dostępne jest tutaj.

 

Usuwanie dokumentów

Użytkownik ma możliwość trwałego usunięcia dokumentów znajdujących się w koszu. Wykonanie tej operacji oznacza trwałe utracenie dokumentu.

W celu usunięcia dokumentu należy:

1. Na liście dokumentów usuniętych zaznaczyć odpowiednią pozycję i nacisnąć przycisk "Usuń". Pojawi się poniższy komunikat:

 

OBW_usun_kosz

 

W celu usunięcia wybranej pozycji nacisnąć przycisk "OK". W przypadku rezygnacji z usunięcia nacisnąć przycisk "Anuluj". Wybranie przycisku Ok spowoduje trwałe usunięcie dokumentu z bazy danych.

 

Przywracanie dokumentów

Kosz jest miejscem gdzie składowane są kopie robocze, które zostały usunięte z listy dokumentów roboczych. W każdym momencie taki dokument można przywrócić do folderu Dokumenty robocze. Służy do tego przycisk "Przywróć".

Aby przywrócić dokument należy:

1. Zaznaczyć odpowiednią pozycję na liście i wybrać przycisk "Przywróć". Aplikacja wyświetli okno dialogowe:

 

OBWkosz_przywracanie

 

 

Wybranie przycisku "Ok" spowoduje przywrócenia dokumentu do lokalizacji dokumentów roboczych. Wybranie przycisku anuluj spowoduje przerwanie operacji i w efekcie dokument pozostanie w koszu.

Jeśli użytkownik wybierze przycisk "Ok" aplikacja wyświetli okno informujące o sukcesie operacji.

 

Obwkosz_przywrocono_dok

 

W takiej sytuacji dokument zniknie z listy w koszu i z powrotem pojawi się na liście dokumentów roboczych.