Ponowne zgłoszenie

Ubezpieczony, który widnieje w rejestrze może być ponownie zgłoszony.


Aby ponownie zgłosić osobę do ubezpieczeń należy:

1.Z poziomu kartoteki ubezpieczonego nacisnąć przycisk "Zgłoś ponownie".
2.Zostanie uruchomiany kreator  (Zgłoszenie ubezpieczonego) .

 

Efektem końcowym przejścia kreatora jest powstanie odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA/ ZZA. Odpowiednie dokumenty można także dodać i edytować ręcznie (Utworzenie dokumentu, Edycja dokumentu).

 

warning Ponowne zgłoszenie osoby i przeniesienie jej do widoku aktywnych ubezpieczonych nastąpi w momencie wysyłki dokumentu zgłoszeniowego, a nie w trakcie utworzenia dokumentu.