Zgłoszenie ubezpieczonego

Aby dokonać zgłoszenia ubezpieczonego należy:

1.Wprowadzić dane identyfikacyjne (Dane identyfikacyjne), przejść do zakładki Dane ewidencyjne.
2.Wprowadzić dane ewidencyjne (Dane ewidencyjne) i nacisnąć przycisk "Dalej".
3.Uzupełnić dane adresowe (Dane adresowe) i nacisnąć przycisk "Dalej".
4.Podać dane dotyczące zgłoszenia do ubezpieczeń (Dane o ubezpieczeniu) i nacisnąć przycisk "Dalej".
5.System prezentuje listę dokumentów, które zostały wygenerowane w wyniku wprowadzonych zmian (Lista wygenerowanych dokumentów).

 

warning W wyniku przejścia kreatora zostanie wygenerowany dokument ZUS ZUA bądź jeżeli zaznaczono zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego - ZUS ZZA.