Rejestr ubezpieczonych

Rejestr ubezpieczonych jest to zbiór wszystkich osób fizycznych zgłoszonych do ubezpieczeń. Dane każdego ubezpieczonego umieszczone są w kartotece (Kartoteka ubezpieczonego).


Dostęp do rejestru  realizowany jest poprzez listy:

Aktualni ubezpieczeni - prezentowane są tu dane osób fizycznych aktualnie zgłoszonych do ubezpieczeń w ZUS.
Wyrejestrowani ubezpieczeni - prezentowane są tu dane osób fizycznych aktualnie wyrejestrowanych z ubezpieczeń w ZUS.
Wszyscy ubezpieczeni - prezentowane są tu dane osób fizycznych aktualnie zgłoszonych do ubezpieczeń, jak również wyrejestrowanych z ubezpieczeń w ZUS.
Zaświadczenia lekarskie - prezentowane są tu zaświadczenia lekarskie osób zgłoszonych do ubezpieczeń.

 

Aby przejrzeć rejestr ubezpieczonych należy wybrać jedną z pozycji dostępną w menu pod zakładką Rejestr ubezpieczonych/Ubezpieczeni u płatnika.

 

EPL_rejestr ubezpieczonych

 

Sposób obsługi rejestru ubezpieczonych jest identyczny dla każdego z widoków.

 

warning Po zainicjowaniu ePłatnika dostępne są tylko dane osób aktualnie zgłoszonych do ubezpieczeń wraz z danymi członków ich rodzin, o ile zostali przez nich zgłoszeni.