Wizyty


W zakresie obsługi wizyt dostępne są poniższe funkcje:

Rezerwacja wizyty - ta opcja przeznaczona jest dla użytkowników nie posiadających statusu klienta strategicznego. Użytkownik, za pomocą portalu NPI ma możliwość wyboru dogodnego dla siebie terminu oraz umówienia się w wybranej jednostce ZUS na wizytę.
Rezerwacja wizyty specjalnej - ta opcja przeznaczona jest dla klientów strategicznych. Klient może przejrzeć kalendarz wybranego specjalisty oraz wybrać dogodny dla siebie termin spotkania.
Przegląd i anulowanie rezerwacji - opcja ta zapewnia użytkownikowi możliwość wglądu do listy dokonanych rezerwacji oraz, w razie konieczności, anulowania wizyty.