Wyrejestrowanie płatnika

Wyrejestrowanie płatnika składek wspierane jest przez kreator.


Aby wyrejestrować płatnika z poziomu kartoteki należy:

1. Nacisnąć przycisk "Wyrejestruj".

2. Zostanie uruchomiony kreator wyrejestrowania płatnika (Wyrejestrowanie płatnika).

 

Efektem końcowym wyrejestrowania płatnika jest powstanie dokumentu ZUS ZWPA oraz dokumentów ZUS ZWUA i ZUS ZCNA dokonujących wyrejestrowania ubezpieczonych oraz członków ich rodzin.

Odpowiednie dokumenty można również dodać i wyedytować ręcznie (Utworzenie dokumentu, Edycja dokumentu).

 

warning Płatnik - osoba fizyczna, który podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej nie powinien dokonywać wyrejestrowania poprzez aplikację ePłatnik i formularze ZUS-owskie.

 

EPL_CEIDG2