Wyrejestrowanie ubezpieczonego

Wyrejestrowanie ubezpieczonego wspierane jest kreatorem.


Aby wyrejestrować ubezpieczonego należy:

1.Z poziomu kartoteki ubezpieczonego nacisnąć przycisk "Wyrejestruj".
2.Zostanie uruchomiony kreator Wyrejestrowanie ubezpieczonego.

 

Efektem końcowym wyrejestrowania ubezpieczonego jest powstanie dokumentu ZUS ZWUA, oraz dokumentów ZUS ZCNA dokonujących wyrejestrowania członków rodziny. Odpowiednie dokumenty można również dodać i edytować ręcznie (Utworzenie dokumentu, Edycja dokumentu ).

 

warning Wyrejestrowanie i przeniesienie ubezpieczonego do listy wyrejestrowanych ubezpieczonych nastąpi po wysłaniu dokumentu ZUS ZWUA.

 

warning Ubezpieczony trafia do listy wyrejestrowanych po wyrejestrowaniu ze wszystkich kodów tytułów ubezpieczenia u danego płatnika.

 

warning W przypadku wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia ubezpieczonego należy pamiętać o konieczności ponownego zgłoszenia członków rodziny wyrejestrowanych uprzednio wraz z ubezpieczonym, o ile nadal posiadają oni status członka rodziny.