Zakładanie kartoteki ubezpieczonego

Każdy ubezpieczony, dla którego tworzone i wysyłane są dokumenty powinien mieć założoną kartotekę.


Kartoteka jest zakładana na kilka sposobów :

poprzez zgłoszenie ubezpieczonego za pomocą kreatora (Utworzenie dokumentu)  i wysłanie utworzonego dokumentu ZUS ZUA lub ZUS ZZA;
ręczne dodanie dokumentu zgłoszeniowego (Utworzenie dokumentu, Edycja dokumentu), a następnie wysłanie go;
poprzez pobranie kompletu rozliczeniowego dostępnego w widoku "Dokumenty/Dokumenty w ZUS";
automatycznie przez system w trakcie wysyłki dokumentu zaimportowanego z innego systemu, jeżeli w dokumencie widnieją dane ubezpieczonego, którego brak w rejestrze (np. po zaimportowaniu dokumentu ZUS RCA - Import dokumentów z KEDU) .

 

warning Kartoteka zakładana jest w momencie wysyłki dokumentu ubezpieczeniowego, a nie w trakcie utworzenia dokumentu.