Ścieżka nawigacji

Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe

Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe

Informacje ogólne

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia podmiotom uprawnionym dokumentację konieczną do wytworzenia oprogramowania interfejsowego służącego do przekazywania drogą elektroniczną dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS.

Każdy podmiot uprawniony jest zobowiązany do przeprowadzenia badania prawidłowości funkcjonowania wytworzonego oprogramowania interfejsowego.
Zasady badania oprogramowania interfejsowego określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania.
Podmiot uprawniony przeprowadza badanie na własny koszt. Pozytywny wynik badania uzyskuje się, jeżeli oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania opisane w specyfikacji scenariuszy testowych i specyfikacji przypadków testowych. Podmiot uprawniony dokumentuje wyniki badania z wykorzystaniem karty badania i raportu podsumowującego badanie, których wzory zostały określone w powołanym wyżej rozporządzeniu. Do wykonania badania, Zakład udostępnia platformę testową pod adresem https://www.pt2.zus.pl/, w celu skorzystania z tej platformy przez producentów oprogramowania interfejsowego, należy przesłać zgłoszenie z informacją o nazwie firmy, nazwie oprogramowania i numerze jego wersji, na adres: pt2@zus.pl.

Ważne:

Skrzynka  pt2@zus.pl  jest przeznaczona wyłącznie do zgłaszania chęci skorzystania z  platformy testowej przez producentów oprogramowania interfejsowego. Zgłoszenia, które dotyczą innych spraw, powinny być przekazywane do nas poprzez inny -  wybrany sposób kontaktu https://www.zus.pl/o-zus/kontakt.

Przed udostępnieniem po raz pierwszy oprogramowania interfejsowego do użytkowania podmiot uprawniony informuje ZUS o nazwie oprogramowania, wersji, dacie wytworzenia i charakterystyce techniczno-funkcjonalnej oprogramowania interfejsowego i składa oświadczenie o wyniku badania przesyłając na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Departament Aplikacji Autorskich
01-748 Warszawa
ul. Szamocka 3, 5

W celu potwierdzenia wyniku badania ZUS może przeprowadzić jego weryfikację, o wyniku której informuje podmiot uprawniony.

Lista oprogramowania interfejsowego które przeszło pomyślnie testy akceptacyjne

 1. Program Płatnik wersja 10.02.002, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (od 01.01.2019 r.)
 2. IFIRMA.PL 2023.1, Power Media S.A. (od 08.05.2023 r.)
 3. wfirma.pl wersja 24.4 Web Innovative Software Sp. z o.o. (od 08.04.2024 r.)
 4. Systim.pl wersja v.1.19.08.01, Enadis sp. z o.o. (od 08.08.2019 r.)
 5. FakturaXL.pl wersja 2022.01, FXL Sp. z o.o. (od 30.05.2022 r.)
 6. inFakt wersja 6.27.9, inFakt Sp. z o.o. (od 21.07.2022 r.)
 7. CashDirector wersja 22.8.1, CashDirector S.A. (od 01.08.2022 r.)
 8. Comarch ERP Optima wersja 2024.3, Comarch S.A. (od 26.02.2024 r.)
 9. Symfonia.pl wersja 31.0.0, Symfonia Sp.z o.o. (od 18.12.2023 r.)
 10. ksiegowosc.ing.pl wersja 31.0.0, ING Księgowość (od 18.12.2023 r.)
 11. TaxWeb wersja 6.0, TaxWeb Sp. z o. o. (od 01.03.2024 r.)

I. Dokumentacja do wytworzenia oprogramowania interfejsowego - wersja 2.21 (ważna od 29.04.2023 r.)

 1. EWD Elektroniczna Wymiana Dokumentów. Specyfikacja wejścia - wyjścia. Wersja 2.21 [pdf 2,02 MB]

załączniki:

II. Dokumentacja do badania oprogramowania interfejsowego

 1. EWD. Elektroniczna Wymiana Dokumentów. Testy oprogramowania interfejsowego w ZUS - specyfikacja scenariuszy testowych. Wersja 1.9, [pdf 532 KB]
 2. EWD. Elektroniczna Wymiana Dokumentów. Testy oprogramowania interfejsowego w ZUS - specyfikacja przypadków testowych. Wersja 1.9, [pdf 720 KB]
 3. Zestawy danych testowych - pliki kedu XML z dokumentami ubezpieczeniowymi, wypełnione przykładowymi danymi:

 1. Certyfikat klucza publicznego makiety testowej PE-2-ZUS-PT (ważny od 10.02.2023 do 25.01.2026) służący do przygotowywania dokumentów przeznaczonych do testów oprogramowania interfejsowego (zip 1kb)
 2. Schemat KEDU:

Informujemy, że zarówno na Platformie Testowej PT2 jak i środowisku produkcyjnym EWD zostały wdrożone nowe reguły weryfikacji przesyłek.

Opis obowiązujących reguł znajduję się na stronie:  Interaktywny Płatnik Plus - ZUS „Matryca dla użytkownika.”

​​​​​​Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z 19.10.2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1836).

Słownik

 • Oprogramowanie interfejsowe - oprogramowanie tworzone przez podmioty zewnętrzne na potrzeby przekazywania dokumentów elektronicznych do ZUS,
 • Oprogramowanie komunikacyjne - oprogramowanie w ZUS służące do odbioru dokumentów elektronicznych,
 • Podmiot uprawniony - twórca oprogramowania interfejsowego albo inny podmiot posiadający autorskie prawa majątkowe do oprogramowania interfejsowego,
 • Badanie oprogramowania - testy przeprowadzane przez podmiot uprawniony, których wyniki przekazywane są do ZUS,
 • Weryfikacja badania oprogramowania - testy przeprowadzane przez ZUS, których wyniki przekazywane są podmiotom uprawnionym.

Utworzył/Odpowiada: DRW - 29.10.2015 r., godz. 12:56

Udostępnił: aktualizacja: Anna Borowska - DRK - 08.04.2024 r. godz. 00:00