Ścieżka nawigacji

Program Płatnik - Interaktywny Płatnik Plus

Program Płatnik - Interaktywny Płatnik Plus

Szanowni Państwo,

Interaktywny Płatnik Plus (IPP) jest rozwinięciem programu Płatnik, który zawiera funkcje weryfikacji online dokumentów składanych do ZUS.

Poza pobieraniem aktualnych słowników i komponentów programu, pobieracie Państwo dane ze swojego konta płatnika składek oraz kont ubezpieczonych zapisane w naszym systemie informatycznym, a także opisy statusów przetworzenia dokumentów w ZUS.

Na podstawie pobranych danych wykonywana jest weryfikacja sporządzanych przez Państwa dokumentów. Jest to też skuteczna wymiana informacji pomiędzy Państwem, jako płatnikami składek, a nami, co w konsekwencji eliminuje błędy w dokumentach oraz przyspiesza obieg informacji.

Cel wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus

Celem wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus (IPP) jest uruchomienie usług w zakresie weryfikacji dokumentów, zarówno u nas, jak i u płatników składek, którzy korzystają z programu Płatnik. Usługi te ułatwiają Państwu realizację obowiązków związanych ze składaniem dokumentów w ustawowych terminach. Dzięki temu dane przekazywane do nas są prawidłowe, a tym samym dane zapisane na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS nie będą wymagały korekty.

Istnieją trzy poziomy weryfikacji dokumentów:

  • poziom C – dokumenty od płatników znajdujących się na tym poziomie podlegają tylko weryfikacji formalnej, co oznacza, że nie ma wymiany informacji z systemem ZUS;
  • poziom B – dokumenty od płatników znajdujących się na tym poziomie podlegają docelowemu zakresowi weryfikacji danych płatnika i ubezpieczonych w ZUS, jednak dla części reguł obniżony jest poziom krytyczności, co oznacza, że ZUS przyjmie dokumenty zawierające błędy w niektórych obszarach;
  • poziom A – dokumenty płatników znajdujących się na tym poziomie podlegają docelowemu zakresowi weryfikacji na podstawie danych płatnika i ubezpieczonych w ZUS, a zatem ZUS nie przyjmie dokumentów z błędami.

Korzyści z wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus

Podstawową korzyścią płynącą z uruchomienia IPP jest usprawnienie komunikacji:

  • przekazujemy Państwu informacje zgromadzone w ZUS,
  • umożliwiamy Państwu pełną weryfikację dokumentów w Programie Płatnik jeszcze przed wysyłką do nas,
  • skróciliśmy czas, w którym udostępniamy Państwu informacje o wyniku przetworzenia w naszym systemie złożonych dokumentów,
  • zapewniamy Państwu automatyczną dystrybucję aktualizacji oprogramowania.

Wsparcie

Niezbędnego wsparcia podczas pracy z programem Płatnik 10.02.002 udziela Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT). Jeżeli będą Państwo mieli pytania, wątpliwości lub problemy, proszę kontaktować się z COT dzwoniąc na numer telefonu  22 560-16-00, bądź wysyłając zapytanie na adres e-mail: cot@zus.pl.

Materiały informacyjne

Aby wesprzeć Państwa w korzystaniu z IPP, zostały przygotowane następujące materiały: