Obsługa płatnika

Celem kreatora jest wsparcie użytkownika podczas tworzenia dokumentów dotyczących zmiany/korekty takich danych płatnika jak: dane identyfikacyjne, ewidencyjne, adresowe, dane rachunków bankowych, informacji o rachunku bankowym i danych podstawy prowadzenia działalności. Kreator wspomaga również proces wyrejestrowania płatnika, a także wprowadzenie korekty w danych dotyczących wyrejestrowania. Kreator wspomaga także przekazanie oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, a także odwołanie oświadczenia.


Aby uruchomić kreator obsługi płatnika należy:

1. Wybrać z menu pozycję Obsługa płatnika dostępną pod zakładką Kreatory. Pojawi się ekran powitalny kreatora, w którym prezentowane są aktualne dane płatnika z kartoteki.

 

EPL_kreator_platnik_0

 

 

1. Nacisnąć przycisk "Dalej".
2. W kolejnym kroku wskazać cel obsługi i nacisnąć przycisk "Dalej".

 

EPL_kreator_platnik_cel

 

W zależności od wskazanego celu kreator obsługi płatnika przechodzi do jednego z trybów:

Zmiana danych płatnika;
Korekta danych płatnika;
Wyrejestrowanie płatnika;
Korekta wyrejestrowania płatnika.
Oświadczenie o zamiarze przekazywania raportów informacyjnych.