Informacje miesięczne / roczne dla osoby ubezpieczonej

Informacje miesięczne / roczne dla osoby ubezpieczonej zawierają wydruki wygenerowane w aplikacji ePłatnik na podstawie wysłanych raportów imiennych. Generowanie Informacji miesięcznej lub rocznej dla osoby ubezpieczonej wspierane jest przez kreator Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej. Nie jest możliwe "ręczne" utworzenie takiego dokumentu.

Utworzona Informacja miesięczna / roczna dla osoby ubezpieczonej ma status "roboczy" i jest dostępna w widoku Informacje robocze. Po zatwierdzeniu znajduje się na liście Informacje zatwierdzone. Obie listy dostępne są pod zakładką Inf. dla ubezpieczonych.


EPL_Raporty_RMUA

 

EPL_RMUA_Lista

 

 

Z poziomu listy raportów dostępne są następujące funkcje:

Podgląd Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej;
Wydruk Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej;
Zatwierdzenie Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej;
Eksport Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej.

 

warning Funkcja usuwania i zatwierdzania dostępna jest tylko dla raportów o statusie "roboczy".