Wprowadzenie

Nowy Portal Informacyjny to aplikacja służąca do udostępniania drogą elektroniczną usług świadczonych klientom przez ZUS. Funkcjonalności portalu są przeznaczone dla wszystkich osób, które posiadają indywidualne konta w ZUS.

Portal umożliwia nie tylko przegląd informacji dotyczących zgromadzonych składek czy otrzymywanych świadczeń lecz także stwarza możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną czy umówienia się na wizytę w wybranej jednostce TJO. Ponadto użytkownik ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem ZUS drogą elektroniczną a w przypadku problemów z poruszaniem się po aplikacja z pomocą przyjdzie Wirtualny Doradca.

Nadrzędnym celem aplikacji jest usprawnienie i zwiększenie efektywności obsługi klientów.

 

Niniejszy podręcznik skierowany jest do użytkownika zewnętrznego. Użytkownikiem zewnętrznym może być każda osoba posiadająca konta na portalu, tak więc zarówno osoba zalogowana w kontekście świadczeniobiorcy, ubezpieczonego czy płatnika.

 

W celu poprawnego działania wszystkich funkcjonalności Aplikacji wymagane jest korzystanie z komputerów z następującą konfiguracją:

1. połączenie z siecią Internet;
2. przeglądarka internetowa: Microsoft Edge w wersji 15 (z wyłączonym trybem zgodności z IE) lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 51 lub wyższej, Chrome 51 lub wyższej;
3. system operacyjny: Windows: XP/SP2, 7, 8, 10 lub Vista albo Linux;
4. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. "cookies";

 

Dla funkcjonalności związanej z podpisem elektronicznym wymagane są:

1. Środowisko Java w wersji 1.8 lub nowsze
2. Czytnik kart do podpisu elektronicznego z zainstalowanym sterownikiem PKCS#11 do karty i czytnika
3. Wczytanie certyfikatów głównych urzędów certyfikacji wydających certyfikaty.

 

Podręcznik zawiera następujące rozdziały:

Słownik pojęć

Korzystanie z portalu

Najczęściej zadawane pytania

Funkcjonalności wspólne

Panel ogólny

Panel Ubezpieczonego

Panel Świadczeniobiorcy

Panel Płatnika

Panel Komornika

Panel Lekarza

Panel Lekarza (asystent medyczny)

Aplikacja ePłatnik

 

Dostępność aplikacji:

Aplikacja jest dostępna dla osób o ograniczonej sprawności.

Dla osób niewidomych zalecany jest czytnik nvda.