Wprowadzenie

Nowy Portal Informacyjny to aplikacja służąca do udostępniania drogą elektroniczną usług świadczonych klientom przez ZUS. Funkcjonalności portalu są przeznaczone dla wszystkich osób, które posiadają indywidualne konta w ZUS.

Portal umożliwia nie tylko przegląd informacji dotyczących zgromadzonych składek czy otrzymywanych świadczeń lecz także stwarza możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną czy umówienia się na wizytę w wybranej jednostce TJO. Ponadto użytkownik ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem ZUS drogą elektroniczną a w przypadku problemów z poruszaniem się po aplikacja z pomocą przyjdzie Wirtualny Doradca.

Nadrzędnym celem aplikacji jest usprawnienie i zwiększenie efektywności obsługi klientów.

 

Niniejszy podręcznik skierowany jest do użytkownika zewnętrznego. Użytkownikiem zewnętrznym może być każda osoba posiadająca konta na portalu, tak więc zarówno osoba zalogowana w kontekście świadczeniobiorcy, ubezpieczonego czy płatnika.

 

W celu poprawnego działania wszystkich funkcjonalności Aplikacji wymagane jest korzystanie z komputerów z następującą konfiguracją:

1. połączenie z siecią Internet;
2. przeglądarka internetowa: Microsoft Edge w wersji 15 (z wyłączonym trybem zgodności z IE) lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 51 lub wyższej, Chrome 51 lub wyższej;
3. system operacyjny: Windows: XP/SP2, 7, 8, 10 lub Vista albo Linux;
4. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. "cookies";

 

Dla funkcjonalności związanej z podpisem elektronicznym wymagane są:

1. Środowisko Java w wersji 1.8 lub nowsze
2. Czytnik kart do podpisu elektronicznego z zainstalowanym sterownikiem PKCS#11 do karty i czytnika
3. Wczytanie certyfikatów głównych urzędów certyfikacji wydających certyfikaty.

 

Podręcznik zawiera następujące rozdziały:

Słownik pojęć

Korzystanie z portalu

Najczęściej zadawane pytania

Funkcjonalności wspólne

Panel ogólny

Panel Ubezpieczonego

Panel Świadczeniobiorcy

Panel Płatnika

Panel Komornika

Panel Lekarza

Panel Lekarza (asystent medyczny)

Aplikacja ePłatnik

Polski Bon Turystyczny

Podmiot turystyczny

 

Dostępność aplikacji:

Aplikacja jest dostępna dla osób o ograniczonej sprawności.

Dla osób niewidomych zalecany jest czytnik nvda.