Panel Płatnika

W Panelu Płatnika dostępne sa następujące funkcjonalności:

Panel płatnika
Salda bieżące
Salda miesięczne
Należne składki i wpłaty
Podział wpłat
Kalkulator MDG
Deklaracje rozliczeniowe
Osoby zgłoszone do ubezpieczeń
Stopa procentowa składki na ubezp. wypadkowe
Korespondencja
Moje dane
Kreator OK-WUD
Moje dane - potwierdzenia
Kreatory wniosków
Kwarantanna, izolacja domowa