Panel Płatnika

W Panelu Płatnika dostępne są następujące funkcjonalności:

Panel płatnika
Salda bieżące
Salda miesięczne
Należne składki i wpłaty
Rozliczenie roczne
Podział wpłat
Informacje roczne
Kalkulator MDG
Deklaracje rozliczeniowe
Osoby zgłoszone do ubezpieczeń
Stopa procentowa składki na ubezp. wypadkowe
Korespondencja
Moje dane
Moje dane - potwierdzenia
Zaświadczenia lekarskie
Dokumenty zaświadczeń lekarskich
Kreator OK-WUD
Kreator RUD
Kreatory wniosków
Kwarantanna, izolacja domowa
Rejestr umów o dzieło
Kopiowanie dokumentów wysłanych
Wniosek RZS-R
Wniosek ER-WUEG