Korzystanie z portalu

Rozdział "Korzystanie z portalu" zawiera opis okien, funkcji, komunikatów, standardowych przycisków oraz innych elementów interfejsu o takim samym lub zbliżonym wyglądzie w całym systemie, a ich działanie daje taki sam skutek i uruchamiają się podobnie bez względu na miejsce występowania w obszarze pracy użytkownika.

 

Złożone  funkcje  opisywane  w  niniejszym  rozdziale  są  nazywane  mechanizmami ogólnosystemowymi lub standardowymi portalu.

 

Do mechanizmów tych można zaliczyć:

 

Korzystanie z pomocy
Aktywacja i rozpoczęcie pracy w programie ePłatnik
Układ obszaru roboczego
Rodzaje okien
Filtrowanie
Sortowanie wg kolumn
Stronicowanie
Komunikaty
Standardowe przyciski
Zapisanie informacji na dysk
Wydruk informacji
Składanie zamówienia na dane archiwalne
Korzystanie z formularzy