Świadczenia wspierające

Pozycja Świadczenia wspierające zawiera informację o świadczeniach wspierających dla osób z niepełnosprawnością oraz wnioskach ubezpieczeniowych dla zalogowanego użytkownika. Okno jest dostępne dla roli ogólnej, ubezpieczonego oraz świadczeniobiorcy.

 

Pozycja menu udostępnia funkcjonalność:

 

Tworzenia nowego wniosku SWN

Tworzenie wniosków ubezpieczeniowych USW

Przeglądania szczegółów swoich wniosków SWN oraz SWN-INF zarejestrowanych w ZUS (jeśli takie istnieją)

Przeglądania szczegółów swoich wniosków USW zarejestrowanych w ZUS (jeśli takie istnieją)

Zgłoszenie informacji w sprawie świadczenia wspierającego

 

kub0041_menu_okno