Płatności

W aplikacji ePłatnik został wyodrębniony oddzielny widok do pracy z dokumentami płatniczymi. Jest on dostępny pod zakładką Płatności/Obsługa dokumentów płatniczych.


EPL_dok_plat_menu

 

 

Widok dokumentów płatniczych udostępnia następujące funkcje:

Utworzenie dokumentu płatniczego;

Przeglądanie dokumentu płatniczego

Edycja dokumentu płatniczego

Usunięcie dokumentu płatniczego

Eksport dokumentu płatniczego

Drukowanie dokumentu płatniczego