Zmiana/korekta danych w kartotece ubezpieczonego

Zmiany lub korekty danych nie dokonuje się wprost w kartotece. Z poziomu kartoteki możliwa jest jedynie edycja danych dotyczących danych o pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze.


Aby zmienić dane ubezpieczonego należy z poziomu kartoteki:

1.Nacisnąć przycisk "Zmień dane".
2.Zostaje uruchomiony kreator zmiany danych ubezpieczonego (Zmiana danych ubezpieczonego).

 

 

Aby skorygować dane ubezpieczonego należy z poziomu kartoteki:

1.Nacisnąć przycisk "Koryguj dane".
2.Zostaje uruchomiony kreator korekty danych ubezpieczonego (Korekta danych ubezpieczonego).

 

Efektem końcowym przejścia kreatora jest powstanie odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA/ ZZA/ ZIUA. Odpowiednie dokumenty można dodać i edytować ręcznie (Utworzenie dokumentu, Edycja dokumentu).

 

warning Dane identyfikacyjne ubezpieczonego zapisane w kartotece pojawiają się we wszystkich dokumentach, jakie powstają za tego ubezpieczonego w aplikacji.

 

warning Wysłanie dokumentu (a nie samo utworzenie) skutkuje zmodyfikowaniem zawartości kartoteki. Nie jest możliwe edytowanie danych wprost w kartotece z wyjątkiem danych dotyczących pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze.